+90 286 213 67 68
Cevatpaşa Mah. Bahriye Üçok cad. No:50/3 Merkez Çanakkale Türkiye
Any Desk
Alpemix
Alpemix Servis
E-imza ve kullanım alanları nedir?

Ticari ve kamusal işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlamasıyla, bu işlemlerin geçerli olmasının, bütünlük sağlaması, ulaşılabilirliğinin, ret edilemezliğinin sağlanması problemi oluşmuştur. Bu problemi çözmek için en uygun çözü olarak Elektronik İmza uygulaması geliştirilmiş ve evrensel olarak kullanılmaya başlanmıştır.


Türkiye'de de bu konudaki yasal eksikliği kapatmak ve teknolojiye adapte olmak adına 23 Temmuz 2004 tarihinde 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu yürürlüğe girmiştir.


5070 Sayılı kanuna göre Elektronik İmza, başka bir dijital veriye eklenen veya dijital veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan dijital veri olarak tanımlanmaktadır. 


Kanunda açıklaması belirtilen Elektronik İmza'nın;

 • * Islak imza ile aynı hukuki neticelere tabii olması
 • * Islak imza ile aynı teyit gücüne haiz olması
 • * Elektronik İmza ile oluşturulan dijital verilerin senet geçerliliğinde olması
 • * Bu dijital verilerin aksi ispat edilene kadar geçerli olması

hukuki olarak en önemli özelliklerdendir.


Elektronik İmza, imzalanan dataya göre farklılık gösterir ve içeriğin içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.


Elektronik imza aşağıda belirtilen üç ana özelliği sağlamaktadır:

 • * Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
 • * Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
 • * İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.Elektronik Sertifika ve Nitelikli Elektronik Sertifika Nedir ?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıt olarak tanımlanmıştır. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilmelidir.


Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir.


Nitelikli elektronik sertifikalar; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.


İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun’da “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur:

 • * Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması, 
 • * Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması, 
 • * Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması, 
 • * İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.


Elektronik imzanın kullanım alanları nelerdir? 

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar 

 • Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)

 • Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
 • Sosyal güvenlik uygulamaları
 • Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
 • Vergi ödemeleri
 • Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar 

 • İnternet bankacılığı
 • Sigortacılık işlemleri
 • Kağıtsız ofisler
 • e-Sözleşmeler
 • e-Sipariş
 • e-Ticaret

Elektronik imzanın kullanım süreleri sınırlı mıdır? 

Evet, elektronik sertifikaların açıkça belirtilen başlama ve bitiş süreleri vardır. Tercihe göre 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl süreleri vardır.


Elektronik imza neden gereklidir? 

 Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İşte bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıkmıştır. Elektronik imzanın bu dört temel özelliğiyle birlikte, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin elektronik ortamda güvenli işlemleri yapabilme imkânları genişletilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Kurumumuz tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek bu ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliği sağlanmıştır. Elektronik İmza Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Kısacası elektronik imza elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik ya da mobil imzanın kullanılması kaçınılmaz bir gerçektir.


Elektronik imza almak istiyorum, ne yapmam gerekli? 

Elektronik sertifika sağlayıcılarından E-Tuğra EBG Bilişim A.Ş.'nin Çanakkale Bayisi olarak, e-imza süreçlerinizi yönetiyor ve sonrasında teknik desteğimizi sürdürüyoruz. Yeni başvuru için kimliğiniz ile başvuruda bulunmanız yeterlidir. Ofisimizde 15 dk içinde E-imzanız hazırlanır ve size teslim edilir. Detaylı bilgi için info@webelectra.com adresinden bilgi alabilir, 0553 354 12 17 ve 0286 213 67 68 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. 


cropped-web-logo-Kopya-1.jpg
Cevatpaşa Mah. Bahriye Üçok cad. No:50/2-3

Merkez Çanakkale
Soru Sorabilirsiniz
Buradan bilgi alabilirsiniz.
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?