+90 286 213 67 68
Cevatpaşa Mah. Bahriye Üçok cad. No:50/3 Merkez Çanakkale Türkiye
Any Desk
Alpemix
Alpemix Servis
E-Fatura İptal Portalı
E-fatura iptali ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz.

E-fatura ile ilgili iptal işlemi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni kılavuz yayınlanmıştır. Bu yazımızda E-fatura iptali ile ilgili öze bilgileri bulabilir ve kılavuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.


E-Faturalara elektronik ortamda iptal/itiraz işlemi yapılabilmesi için; e-Faturayı düzenleyen satıcı veya duruma göre alıcı tarafından e-Fatura İptal/İtiraz Bildirim Portalı üzerinden iptal/itiraz talebi oluşturulması gerekir.İptal/itiraz taleplerine ilgili faturanın alıcısı/satıcısı tarafından onay verilebildiği gibi, karşı tarafın onaylama zorunluluğu bulunmamaktadır.


E-Fatura uygulamasında iptal işlemleri, ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara,
faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içinden “Ret
Uygulama Yanıtı” ile iptal işlemi yapılmaktadır.


Ticari Fatura Senaryosu dışında düzenlenen e-Faturalar ile ilgili olarak, e-Fatura İptal Portali
aracılığı ile e-Faturaya taraf mükelleflerin, e-Faturanın alıcısına iletildiği tarihten itibaren 8
günlük süre içerisinde mali mühür ya da elektronik imzalarını kullanmak suretiyle, iptal talebi
oluşturmalarına ve kendilerine iptal talebi iletilen e-Faturalara ilişkin iptal taleplerini
onaylayabilmelerine imkan getirilmiştir. 8 günü aşan sürelerde sistem talep oluşturulmasına
ya da talebin onaylanmasına imkan vermemektedir.


Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içinden red uygulama yanıtı ile ya da harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) yapılmaktadır.


Temel ve diğer fatura senaryolarında düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten
itibaren 8 günlük süre içinde sadece harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta
sistemi ile) itiraz işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Ancak ihtar ve itiraz bildirimlerinin Sistem içinden yapılabilmesi için öncelikle TTK Madde 18’de
belirtilen yöntem ve süreler dâhilinde söz konusu e-Faturaya itiraz edilmesi gerekmektedir.
İhtar ve itirazların sistem içinden yapılması mümkün olmayıp, Bildirimin amacı, TTK
kapsamında yapılan ihtar ve itiraz hakkında Başkanlığa bilgi verilmesidir.
e-Faturaların sistem üzerinden iptal/itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi özellikle sistem
bilgileri ile beyan, bildirim ve formlardaki bilgilerin uyumluluğunun sağlanması açısından
gereklidir.


E-Fatura İptal/İtiraz Portalı, e-Fatura Senaryoları içinde sadece;


Temel Fatura senaryosunda (hem itiraz bildirim hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı
tarafından talep başlatılabilir),
Ticari Fatura Senaryosunda (sadece itiraz bildirim uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından
talep başlatılabilir),
Hal Tipi Fatura Senaryosunda (hem itiraz hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından
talep başlatılabilir) ve
Kamu Fatura Senaryosunda (sadece itiraz uygulaması için satıcı tarafından talep başlatılabilir
olup alıcı onayı aranmayacaktır) kullanılabilecektir.


E-fatura iptal işlemleri ile ilgili bu dökümandan detaylı bilgi alabilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz.


E-Dönüşüm ile ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için Çanakkale Merkezde Hizmetinizdeyiz.

Soru Sorabilirsiniz
Buradan bilgi alabilirsiniz.
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz ?